Tanszéki hírek
.........................................
Tanszéki profilok
.........................................

A tanszék története
.........................................
Munkatársaink és elérhetőségeink
.........................................

Oktatás
.........................................

Kutatás
.........................................

Publikációk
.........................................

Az tanszék megközelítése .........................................

 

Saláta Dénes PhD

Személyes adatok:
Foglalkozás/beosztás: egyetemi adjunktus

Munkahely: Szent István Egyetem, MKK TTI
Természetvédelmi és Tájökológia Tanszék, KTI Ház fsz.
Telefon: 06-28-522-000/2264
Fax: 06-28-410-801
Email: salata.denes(kukac)mkk.szie.hu

Végzettség
okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök, PhD - környezettudomány (2017)

Tevékenység
Oktatási és kutatási feladatok ellátása a Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet tájtörténettel, hagyományos gazdálkodási formákkal kapcsolatos tevékenységében, részvétel a Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék régészeti lelőhelyeken végzett komplex természettudományos munkáiban. Az ökológiai gazdálkodási mérnök mester szak operatív szakvezető-helyettese.

Oktatott tárgyak

 • Agrárkultúra, a föld kultúrája
 • Információkeresés és szaknyelvhasználat
 • Kárpát-medencei ismeretek
 • Kárpát-medencei tájgazdálkodási hagyomány – ártéri gazdálkodás
 • Kultúrtörténeti értékek védelme
 • Kutatásmódszertan
 • Terepi vizsgálati módszerek
 • Tájtörténet

Kutatási témakörök

 • Tájtörténet, tájhasználat-történet, környezettörténet
 • Fás legelők, legelőerdők története, jelenlegi helyzetük, biodiverzitásuk
 • Hagyományos gazdálkodás, mezőgazdaság történeti vonatkozásai
 • Élő növényekből és régészeti lelőhelyekről származó faanyag-minták gyűjtése és vizsgálata
 • Részvétel régészeti lelőhelyek komplex természettudományos vizsgálatában

Kapcsolódó oldalak
European Society for Environmental History

Válogatott publikációk

Boglárka Uj, Anita Nagy, Dénes Saláta, Annamária Laborczi, Ákos Malatinszky, Gábor Bakó, Tibor Danyik, Andrea Tóth, Eszter S-Falusi, Csaba Gyuricza, Péter Póti, Károly Penksza: Wetland habitats of the Kis-Sárrét 1860-2008 (Körös-Maros National Park, Hungary) JOURNAL OF MAPS 10: (2015)

D Saláta, E Krausz, L Reményi, Á Kenéz, Á Pető: Combining historical land-use and geoarchaeological evidence to support archaeological site detection. AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 63:(1) pp. 99-108. (2014)

Saláta D, Pető Á, Kenéz Á, Geiger B, Horváth S, Malatinszky Á.: Természettudományos módszerek alkalmazása tájtörténeti kutatásokban: Kisgombosi esettanulmány. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK 11:(1) pp. 67-88. (2013)

Saláta D, Falusi E, Wichmann B, Házi J, Penksza K: Faj- és vegetáció-összetétel elemzése eltérő legeltetési terhelés alatt a cserépfalui és az erdőbényei fáslegelők különböző növényzeti típusaiban. BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK 99:(1-2) pp. 143-159. (2012)

Saláta D: Legelőerdők egykor és ma: A fás legelők és legelőerdők kialakulásának és hasznosításának emlékei egy öreg-bakonyi (pénzesgyőr-hárskúti) fás legelő tájtörténeti feltárásának példáján keresztül. ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESŰLET ERDÉSZETTÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLYA KÖZLEMÉNYEI 79: teljes szám (2009)

Tudományos azonosítók

MTMT munkásság

ORCID

Scopus ID

Academia

   
utoljára frissítve: 2016-02-02
Kezdõlap |   In English